0

Het politiek akkoord 2014-2018: komt het college zijn afspraken na?

De huidige gemeenteraad van Dordrecht zit er inmiddels alweer bijna anderhalf jaar. Halverwege 2014 zijn er meerdere afspraken gemaakt, die deze periode tot uitvoering zouden komen (of juist niet). Omdat we bijna op de helft zitten, is het een mooi moment om te bekijken in hoeverre dat akkoord nog standhoudt.

0

Uitstoot

Maandagavond 23 november jl. zaten ze gebroederlijk bij Jeroen Pauw aan tafel. Diederik Samsom en Jesse Klaver presenteerden hun klimaatwet. De kern: voor de CO-2 uitstuit geldt een maximum, waardoor er bewust moet worden nagedacht over de keuzes die je maakt. Wil je 130 km/u rijden op de snelweg? Dan moet je iets anders laten. Er komt een “CO-2 begroting”; de keuzes worden bewust gemaakt en vastgelegd.

0

Motiefeest 2016: de beste

Alweer het laatste deel over alle ingediende zaken bij de begroting 2016. We hadden de origineelste, de meest praktische, de meest zinloze en de slechtste. Vandaag is het tijd om de beste te spreken. Het amendement “Parkeertarieven” van PvdA.

1

Motiefeest 2016: de meest zinloze

Bij de begroting 2016 werden er in totaal 55 moties ingediend. Er zaten originele, leuke, slimme, praktische, domme en nietszeggende moties tussen. Daarnaast werd er ook een stapeltje amendementen ingediend. Vandaag kijken we naar het meest zinloze amendement: “OZB en Heffingen” van de SP.

0

Leven is het meervoud van lef

Deze uitspraak is niet van mijzelf. Ik weet eigenlijk niet wie hem het eerst gebruikte. Het meest waarschijnlijk is dat de spreuk ooit op een “Loesje poster” prijkte. Ik moest er sterk aan denken toen vrijdagavond een reeks aanslagen werd uitgevoerd in Parijs. Schokkende beelden, een afschuwelijke nieuwe realiteit.

0

Motiefeest 2016: de slechtste

Niet elke motie is even goed. Sommige hebben niets met Dordt te maken, anderen raken kant noch wal. Vandaag kijken we naar de slechtste motie die ingediend werd bij de begroting 2016 van Dordrecht: de motie “Fleurig Dordrecht” van PvdA.