Tags: vragen

0

PvdA/GroenLinks: Vragen over bedenkelijke keukentafelgesprekken

Bijgaand de vragen die PvdA en GroenLinks aan college stellen naar aanleiden van klachten over bejegening, procedure en besluitvorming, en uitvoering van de WMO. Vooral over de bejegeging bij de Keukentafelgesprekken, die soms van bedenkelijke aard is. SchapenhoederDe Schapenhoeder. Voor uw dagelijks geblaat.

0

PvdA: Toename Goederentreinen ten koste van intercitytreinen, met grotere risico’s voor bewoners

Bij het voorgenomen besluit van de NS om het aantal intercitytreinen in Dordrecht omlaag te brengen, werd altijd het argument gebruikt dat vanwege het Fyra debacle het HSL tracé intensiever gebruikt moet gaan worden door intercitytreinen. Dit heeft tot gevolg dat er dan minder intercitytreinen via station Dordrecht gaan rijden. SchapenhoederDe Schapenhoeder. Voor uw dagelijks geblaat.

0

Beter Voor Dordt: Wapengekletter in de Biesbosch

AD de Dordtenaar bracht vandaag bericht uit over een schietincident in onze Biesbosch. Zware illegale volautomatische wapens zijn tientallen keren afgevuurd. Ongeruste, angstige omwonenden hebben daarop de politie gebeld, waarop hen werd geantwoord dat er geen tijd was om te reageren op de melding. SchapenhoederDe Schapenhoeder. Voor uw dagelijks geblaat.

0

GroenLinks: Opnieuw vragen over gebruik PFOA bij Chemours

We hebben nog geen antwoord ontvangen op de vragen die we 16 september hebben gesteld over het gebruik van de – sinds 2015 verboden – gevaarlijke stof PFOA bij Chemours (voorheen Dupont) in Dordrecht. We hebben het college om de reden gevraagd. Mede omdat er in het Nieuwsblad Sliedrecht is bericht over een geheim rapport hierover, hebben we tevens aanvullende vragen gesteld. SchapenhoederDe Schapenhoeder. Voor uw dagelijks geblaat.

0

GroenLinks: Vragen over gebruik gevaarlijke stoffen bij Chemours

Afgelopen Commissie vergadering Fysiek dd. 15 september , zijn vragen gesteld over gebruik van  de gevaarlijke stof PFOA bij Chemours v/h Dupont. Wethouder R. van der Linden heeft toegezegd met de omgevingsdienst en de provincie hierover contact op te nemen en vragen te stellen. GroenLinks heeft naar aanleiding hiervan aanvullende vragen gesteld. SchapenhoederDe Schapenhoeder. Voor uw dagelijks geblaat.