Tags: IV

0

Houdbaarheidsdatum

Ook politici hebben een houdbaarheidsdatum. Nee, die staat niet op de revers van hun colbertje. Die datum laat zich ook niet altijd gemakkelijk bepalen. Wie een beetje zoekt op Google vindt er genoeg voorbeelden van gedreven politici, die zich jarenlang met de beste bedoelingen hebben ingezet voor hun stad, maar die uiteindelijk struikelen over een kleinigheid of die ineens de onverkwikkelijke hoofdrol vervullen in een lokaal schandaal. Gertjan Kleinpaste”Vrijzinnig piraat”. Oud gemeenteraadslid voor GroenLinks in Apeldoorn en oud-lid van het landelijk bestuur van die partij. Tegenwoordig lid van de Piratenpartij (waarvoor hij op plaats 21 op de kieslijst stond bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2017) en lid van de Vrijzinnige Partij. Altijd op zoek naar politiek bestuurlijke vernieuwing, ruimte voor initiatieven van burgers en voor meer invloed van burgers op het stads- en landsbestuur. Vrijdenker en liberaal in de traditie van De Tocqueville en Van Mierlo.http://www.bevlogen-bourgondisch.nl/

0

Herboomplicht

Ik dacht eerst nog even: “Hoor ik het nou goed?” Paul Tiebosch (D66) zei het echt: “Er is natuurlijk wel sprake van een herboomplicht”. In dat woord besloten ligt misschien het grote gemak waarmee de mens haar leefomgeving stukje bij beetje opoffert aan… Ja, aan wat eigenlijk. In Polen sloopt men zonder scrupules een eeuwenoud oerbos, want er zijn bedrijven nodig. Gelukkig denken we daar in Dordrecht lang en zorgvuldig over na. Gertjan Kleinpaste”Vrijzinnig piraat”. Oud gemeenteraadslid voor GroenLinks in Apeldoorn en oud-lid van het landelijk bestuur van die partij. Tegenwoordig lid van de Piratenpartij (waarvoor hij op plaats 21 op de kieslijst stond bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2017) en lid van de Vrijzinnige Partij. Altijd op zoek naar politiek bestuurlijke vernieuwing, ruimte voor initiatieven van burgers en voor meer invloed van burgers op het stads- en landsbestuur. Vrijdenker en liberaal in de traditie van...

0

Duurzaam? versus Duurzaam!

In deze rubriek wijdde ondergetekende namens onze geofiele stichting Telluris onlangs een blog aan het omstreden ontwerp bestemmingsplan Dordtse Kil IV. In die notitie werd dezerzijds andermaal ontraden het plan goed te keuren en uit te voeren. Niet in de laatste plaats vanwege de gevolgen die dat zou hebben voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de gemeente Dordrecht als vertoefmilieu. Intussen heeft de onvrede over de beoogde ontwikkelingen er toe geleid dat Milieudefensie Drechtsteden en een actiegroep zich daartegen zijn gaan verzetten. Daarbij kregen inmiddels allerlei aspecten van de problematiek aandacht. Mede daardoor leek het ons zinvol de omstreden ontwikkelingen nog eens te onderwerpen aan een nadere analyse. Henk VisscherFysisch geograaf en voorzitter van de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum in Dordrecht. Dertig jaar beleidsmedewerker rijksoverheid geweest en in de eerste vier jaar verbonden geweest aan universiteit Utrecht, alwaar hij ook promoveerde. Hij publiceerde vele boeken en artikelen over...

0

Dordt vergooien of verGooien?

Met de enigszins merkwaardige titel van deze bijdrage wordt beoogd duidelijk te maken dat de gemeente Dordrecht juridisch-bestuurlijk terecht is gekomen op een tweesprong, waar ze zal moeten kiezen tussen het verkwanselen en koesteren van haar nog waardevolle buitengebied. Het koesteren noemden wij verGooien omdat aldus wordt verwezen naar een streek waar het behoud van waardevolle landschappelijke situaties al decennia maatschappelijk verantwoord en hoogst gewenst wordt geacht. De huidige situatie beroert thans in toenemende mate delen van de Dordtse samenleving, waarom ons het zinvol leek die nog eens bondig te analyseren. Henk VisscherFysisch geograaf en voorzitter van de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum in Dordrecht. Dertig jaar beleidsmedewerker rijksoverheid geweest en in de eerste vier jaar verbonden geweest aan universiteit Utrecht, alwaar hij ook promoveerde. Hij publiceerde vele boeken en artikelen over de historische kwaliteiten van Nederlandse landschappen.