Tags: duurzaamheid

0

Duurzaamheidsmisbruik

Bij de Dordtse festivals is eindelijk het wiel uitgevonden: betalen voor de plastic glazen waar in je je drankje krijgt. Het idee is al jaren op bijna elk festival in Europa ingevoerd maar nu gaat Dordt eindelijk meedoen. JonathanGeboren Dordtenaar | Denkt overal verstand van te hebben | Vooral van politiek en wetenschap | Atheïst, maar niet meer zo militant tegenwoordig | Het type “Bejaarde die naar voetballende kinderen schreeuwt” | Totaal niet creatief | Over-analyzer | Langdradig | Blijft maar doorgaan | Maar houdt van ons Dordt!

0

Mosterd na de maaltijd

Ik wilde net het laatste hapje van mijn “sneetje kwekkeboom” in de mond steken toen de ober met een potje mosterd bij mijn terrastafeltje kwam. “Wilt u….”, begon hij een zin, die hij inslikte op het moment dat hij mijn inmiddels lege bord zag. Ook voor Dordtse Kil IV geldt volgens mij dat het aanbod aan het regionale bedrijfsleven zich daar te vestigen als mosterd na de maaltijd komt. Een plan, dat pakweg tien jaar gelden is ontwikkeld. In een jaar, waarin de wereld er heel anders uitzag dan nu het geval is. Op internet vond ik een website, waarop geschreven staat dat de kavels in het plangebied tussen 2012 en 2020 zullen worden uitgegeven. Gertjan Kleinpaste”Vrijzinnig piraat”. Oud gemeenteraadslid voor GroenLinks in Apeldoorn en oud-lid van het landelijk bestuur van die partij. Tegenwoordig lid van de Piratenpartij (waarvoor hij op plaats 21 op de kieslijst stond bij de verkiezingen...

0

Duurzame dialoog

“Gansch het raderwerk staat stil, als uw machtige arm dat wil”. De uitspraak wordt toegeschreven aan de socialist Troelstra, maar is zeker zo bekend van de politieke prent van Albert Hahn uit 1903. Ruim een eeuw geleden. We waren georganiseerd en verzuild. Dat maakte de samenleving overzichtelijk. Inmiddels is er geen grote spoorwegstaking meer nodig om de treinenloop te laten stagneren. Daar zorgen de Nederlandse Spoorwegen zelf wel voor. Soms rijdt een trein niet, omdat er een machinist spoorloos is. Dan weer is er sprake van “vierkante wielen”, liggen er blaadjes op de rails of is er ergens in het land een wisselstoring. Gertjan Kleinpaste”Vrijzinnig piraat”. Oud gemeenteraadslid voor GroenLinks in Apeldoorn en oud-lid van het landelijk bestuur van die partij. Tegenwoordig lid van de Piratenpartij (waarvoor hij op plaats 21 op de kieslijst stond bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2017) en lid van de Vrijzinnige...

0

Gemeente Dordrecht: Zienswijzen leiden niet tot inhoudelijke aanpassing structuurvisie windenergie

In december 2015 heeft de Dordtse gemeenteraad de Structuurvisie Windenergie unaniem vrijgegeven voor inspraak. De structuurvisie heeft inmiddels zes weken ter inzage gelegen. Er zijn 19 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot een inhoudelijk andere visie. Ook heeft de landelijke commissie m.e.r. de onderliggende milieueffectrapportage beoordeeld. Deze onafhankelijke commissie vindt dat met het Dordtse rapport er goede milieu-informatie is om goed onderbouwde afwegingen over windenergie in Dordrecht te kunnen maken. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor de structuurvisie definitief vast te stellen. SchapenhoederDe Schapenhoeder. Voor uw dagelijks geblaat.

0

PvdA: College wil burgers beschermen tegen de aanblik van zonnepanelen in de Schil

Adviescommissie Fysiek – dinsdag 8 maart 2016: Initiatiefvoorstel van PVDA, D66, VVD en GroenLinks om de mogelijkheden van het opwekken van zonne-energie in 19e Eeuwse Schil te verruimen – Jacqueline van den Bergh: Het opwekken van zonne-energie in de Schil is weliswaar mogelijk, maar zit vol met beperkingen van de Welstandsnota. Het is beschermd stadsgebied, en dat geeft duidelijke begrenzingen in Dordrecht. SchapenhoederDe Schapenhoeder. Voor uw dagelijks geblaat.

0

Gemeente Dordrecht: Voldoende mogelijkheden zonnepanelen monumenten

Eigenaren van monumenten en panden in beschermd stadsgezicht hebben voldoende mogelijkheden om zonnepanelen op het dak te plaatsen. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in reactie op een voorstel van PvdA, VVD, GroenLinks en D66 om de regeling voor zonnepanelen te versoepelen. Het college adviseert de raad het voorstel niet aan te nemen. SchapenhoederDe Schapenhoeder. Voor uw dagelijks geblaat.