Tags: brok

0

Agora

Ik liep zondagochtend een blokje om. Dat doe ik wel vaker. Ik kwam onverwacht burgemeester Brok tegen. Hij leek erg druk. Duizend en één ding te regelen natuurlijk. Zo’n verhuizing gaat je niet in de koude kleren zitten. We spraken nog kort met elkaar. Een laatste handdruk en we spraken een laatste welgemeende wens uit aan elkaar. Later die dag sprak ik los van elkaar twee goede kennissen, Dordtenaren van origine, die beiden – hoe autonoom en eigenzinnig die kerels allebei ook zijn – tot de uitspraak kwamen dat Brok de beste burgemeester was die Dordt ooit gehad heeft. Echt, uit de mond van deze twee kerels is dat waarschijnlijk waardevoller dan de toekenning van de titel “ereburger van de stad”. Gertjan Kleinpaste”Vrijzinnig piraat”. Oud gemeenteraadslid voor GroenLinks in Apeldoorn en oud-lid van het landelijk bestuur van die partij. Tegenwoordig lid van de Piratenpartij (waarvoor hij op plaats 21 op...

0

Surf en turf

Vanmiddag is het afscheid van burgemeester Brok. Naar verluidt laat hij zich daarna twee jaren niet op het “Eiland van Dordt” zien om zijn opvolger niet voor de voeten te lopen. Alsof het eiland zo klein is dat je er – eenmaal voet aan wal – onmiddellijk de (volgende) burgemeester voor de voeten loopt. De titel “ereburger” heeft Brok geweigerd. Hij vindt dat iemand die gewoon zijn werk heeft gedaan daarvoor niet met zo’n titel beloond hoeft te worden. Dat neemt niet weg, dat ik dat aangeboden ereburgerschap een mooie blijk van waardering vind voor de manier waarop Brok Dordrecht op de kaart heeft gezet.   Gertjan Kleinpaste”Vrijzinnig piraat”. Oud gemeenteraadslid voor GroenLinks in Apeldoorn en oud-lid van het landelijk bestuur van die partij. Tegenwoordig lid van de Piratenpartij (waarvoor hij op plaats 21 op de kieslijst stond bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2017) en lid...

1

Croesus en Solon

Dinsdagavond 10 januari jl., bezocht ik de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Dordrecht. Ter geruststelling van fractieleider Van Verk van de lokale Partij van de Arbeid kan ik u meedelen, dat ik mij niet op kosten van de gemeente liet vollopen. Ik dronk een kopje koffie en twee biertjes. Ik zag louter beschaafde gasten die er ook niet voor de gratis drank stonden, maar die er wel waren om het gemeentebestuur, aanwezige raadsleden, vertegenwoordigers van lokale organisaties en elkaar een gelukkig en succesvol 2017 toe te wensen. Gertjan Kleinpaste”Vrijzinnig piraat”. Oud gemeenteraadslid voor GroenLinks in Apeldoorn en oud-lid van het landelijk bestuur van die partij. Tegenwoordig lid van de Piratenpartij (waarvoor hij op plaats 21 op de kieslijst stond bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2017) en lid van de Vrijzinnige Partij. Altijd op zoek naar politiek bestuurlijke vernieuwing, ruimte voor initiatieven van burgers en voor meer invloed...

0

Sebes

Stel je hebt een café. Dat café bestaat al 95 jaar en is nog gestart door je opa . Dat café ligt in de Volkswijk Krispijn. Het café staat er al net zolang de wijk bestaat. Het is een ijkpunt in de wijk. Lief en leed wordt er gedeeld. Je bent als café eigenaar ook bekend omdat je zelf geen bier drinkt, maar het graag schenkt aan je klanten. John van der NetDordtenaar, rechts liberaal. Voormalig raadslid VVD Dordrecht.

0

Aan het lijntje houden

Dordrecht heeft als middelgrote stad te maken met buurten en wijken waar de veiligheid in het geding is. De kerntaak van de overheid is en blijft het beschermen van burgers. John van der NetDordtenaar, rechts liberaal. Voormalig raadslid VVD Dordrecht.