Tags: biesbosch

0

Sjeu

Ik geloof dat ik er voor het eerst iets over hoorde in het voorjaar van 2015: “de leerwerf”. Een idee van Elio Barone. Op 19 mei 2015 werd het besproken in de “Commissie Fysiek”, zo vond ik terug in het raadinformatiesysteem. Maar het is daarvoor ook al besproken, want inspreker Barone ging in op de in een eerdere vergadering geuite wens voor een financiële onderbouwing. Gertjan Kleinpaste”Vrijzinnig piraat”. Oud gemeenteraadslid voor GroenLinks in Apeldoorn en oud-lid van het landelijk bestuur van die partij. Tegenwoordig lid van de Piratenpartij (waarvoor hij op plaats 21 op de kieslijst stond bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2017) en lid van de Vrijzinnige Partij. Altijd op zoek naar politiek bestuurlijke vernieuwing, ruimte voor initiatieven van burgers en voor meer invloed van burgers op het stads- en landsbestuur. Vrijdenker en liberaal in de traditie van De Tocqueville en Van Mierlo.http://www.bevlogen-bourgondisch.nl/

0

Vergraven en vernatten: een akelig syndroom

De verdere aanleg van de Nieuwe Dordtse Biesbosch is nog steeds onderwerp van enkele beroepsprocedures. Niet in de laatste plaats vanwege de transformatie van een brede zone natuur- en cultuurhistorisch interessant boerenland en zijn specifieke (potentiële) kwaliteiten in een natte ecologische verbindingszone. In deze blog geven wij een overzicht van de ontwikkelingen die tot de discutabele gang van zaken leidden. Henk VisscherFysisch geograaf en voorzitter van de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum in Dordrecht. Dertig jaar beleidsmedewerker rijksoverheid geweest en in de eerste vier jaar verbonden geweest aan universiteit Utrecht, alwaar hij ook promoveerde. Hij publiceerde vele boeken en artikelen over de historische kwaliteiten van Nederlandse landschappen.

0

Dordt vergooien of verGooien?

Met de enigszins merkwaardige titel van deze bijdrage wordt beoogd duidelijk te maken dat de gemeente Dordrecht juridisch-bestuurlijk terecht is gekomen op een tweesprong, waar ze zal moeten kiezen tussen het verkwanselen en koesteren van haar nog waardevolle buitengebied. Het koesteren noemden wij verGooien omdat aldus wordt verwezen naar een streek waar het behoud van waardevolle landschappelijke situaties al decennia maatschappelijk verantwoord en hoogst gewenst wordt geacht. De huidige situatie beroert thans in toenemende mate delen van de Dordtse samenleving, waarom ons het zinvol leek die nog eens bondig te analyseren. Henk VisscherFysisch geograaf en voorzitter van de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum in Dordrecht. Dertig jaar beleidsmedewerker rijksoverheid geweest en in de eerste vier jaar verbonden geweest aan universiteit Utrecht, alwaar hij ook promoveerde. Hij publiceerde vele boeken en artikelen over de historische kwaliteiten van Nederlandse landschappen.

0

Wat een groen plantsoen met je kan doen

Hoewel ons dichtbevolkte eilandje al jaren worden geteisterd door een welhaast epidemische Biesboschgekte en een periodieke bouwdrift er herhaaldelijk waakzaamheid vergt gebeuren in het Dordtse op piepkleine schaal ook dingen die je als liefhebber van de Nederlandse landschappen kunt waarderen. Dat wil ik illustreren aan de hand van enkele voorbeelden uit onze onvolprezen Singelwijk. Henk VisscherFysisch geograaf en voorzitter van de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum in Dordrecht. Dertig jaar beleidsmedewerker rijksoverheid geweest en in de eerste vier jaar verbonden geweest aan universiteit Utrecht, alwaar hij ook promoveerde. Hij publiceerde vele boeken en artikelen over de historische kwaliteiten van Nederlandse landschappen.

0

Het project Nieuwe Dordtse Biesbosch ook onrechtmatig?

Onlangs plaatste de Dordtse politieke partij Beter voor Dordt in het huis aan huis blad Dordt Centraal een advertentie waarin het niet doorgaan van het bedenkelijke project Belthurepark werd gevierd. Daarbij is ook een luchtfoto van het gebied afgedrukt. Het duidelijkst daarop te zien is echter een wat zuidelijker gelegen poldergedeelte dat acuut bedreigd wordt door natte natuurbouw. Het door enkele kreekbeddingen verlevendigde terrein ligt namelijk op gronden waar in het kader van het omstreden project Nieuwe Dordtse Biesbosch moerassen en plassen werden gepland. En daarvoor zelfs substantiële maaiveldverlagingen en peilverhogingen zouden moeten plaatsvinden. De afgelopen jaren heeft onze stichting op allerlei wijzen gepoogd het project Nieuwe Dordtse Biesbosch zodanig te doen wijzigen dat uitvoering ervan wèl tot een acceptabel resultaat kan leiden, dat niet achteraf door de samenleving zal worden betreurd. Wat steeds de bedoeling bleef achtten wij namelijk een maatschappelijk niet te verantwoorden investering. Ook omdat recente ontwikkelingen...

0

Biesboschgekte teistert ook Dordtse buitenwijken

Onze stichting Telluris wordt geregeld geconfronteerd met een nostalgisch en zelfs obsessief verlangen van sommige natuurliefhebbers ons boom- en boervriendelijk polderland weer in een nat Biesboschachtig landschap met veel rietvegetaties te transformeren. Zonder een herstel van de vroegere getijden is dat echter niet goed mogelijk. Bovendien zouden die getijden een nieuwe Biesbosch al snel weer in een droger vruchtbaar leefmilieu veranderen. Het ligt dus meer voor de hand de mogelijkheden te benutten die de huidige bodemgesteldheid de levende natuur biedt. Wie dat propageert lijkt echter aan dovemans deur te kloppen. Er is dus sprake van een soort Biesboschgekte. Helaas bleek die nogal besmettelijk en zelfs ontwikkelingen in de bebouwde kom te beïnvloeden.  Henk VisscherFysisch geograaf en voorzitter van de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum in Dordrecht. Dertig jaar beleidsmedewerker rijksoverheid geweest en in de eerste vier jaar verbonden geweest aan universiteit Utrecht, alwaar hij ook promoveerde. Hij publiceerde vele...