Tags: Beter voor dordt

0

De spoeling is dun

Ik ben geen fan van Thierry Baudet. Ik heb de man een aantal keren een zaal zien en horen toespreken en wat mij betreft mag er nog heel wat water door de Merwede, de Noord en de Oude Maas stromen voordat ik erin berust dat deze pedante Dandy een nieuwe elite vormt die de oude elite verdrijft. Ik vind het een blaaskaak en hij huldigt een stevig aantal standpunten die ik in het gunstigste geval “controversieel” zou noemen, maar die vaak ronduit stevig discriminerend zijn. Gertjan Kleinpaste”Vrijzinnig piraat”. Oud gemeenteraadslid voor GroenLinks in Apeldoorn en oud-lid van het landelijk bestuur van die partij. Tegenwoordig lid van de Piratenpartij (waarvoor hij op plaats 21 op de kieslijst stond bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2017) en lid van de Vrijzinnige Partij. Altijd op zoek naar politiek bestuurlijke vernieuwing, ruimte voor initiatieven van burgers en voor meer invloed van burgers...

0

De putten van Piet

Nog niet zolang geleden was wethouder Sleeking van oordeel dat de lokale omroep iets weg had van een bodemloze put. Er werd veel teveel geld in gegooid en dat leidde niet tot de kwaliteit die het College van B&W graag van de lokale omroep zou zien. En omdat Piet Sleeking stiekem wel van bodemloze putten houdt, bedacht hij er naast die omroep nog één: “de put van Piet” die in de Visbrug gezaagd dient te worden. Zodat er kleine plezierbootjes kunnen afmeren onder de brug, waarna hun bemanning een trap op kan huppelen om vervolgens op een mondaine en fris veranderde Visbrug te flaneren. Gertjan Kleinpaste”Vrijzinnig piraat”. Oud gemeenteraadslid voor GroenLinks in Apeldoorn en oud-lid van het landelijk bestuur van die partij. Tegenwoordig lid van de Piratenpartij (waarvoor hij op plaats 21 op de kieslijst stond bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2017) en lid van de...

3

Vriendenelftal

Deze week was er een rel i.v.m. met een motie die een aantal Beter voor Dordt leden hadden ingediend. De kern van deze motie was de vraag , of het wenselijk is dat voetballers van een bepaalde etnische afkomst zelf een elftal mogen vormen? John van der NetDordtenaar, rechts liberaal. Voormalig raadslid VVD Dordrecht.

0

Duurzaam? versus Duurzaam!

In deze rubriek wijdde ondergetekende namens onze geofiele stichting Telluris onlangs een blog aan het omstreden ontwerp bestemmingsplan Dordtse Kil IV. In die notitie werd dezerzijds andermaal ontraden het plan goed te keuren en uit te voeren. Niet in de laatste plaats vanwege de gevolgen die dat zou hebben voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de gemeente Dordrecht als vertoefmilieu. Intussen heeft de onvrede over de beoogde ontwikkelingen er toe geleid dat Milieudefensie Drechtsteden en een actiegroep zich daartegen zijn gaan verzetten. Daarbij kregen inmiddels allerlei aspecten van de problematiek aandacht. Mede daardoor leek het ons zinvol de omstreden ontwikkelingen nog eens te onderwerpen aan een nadere analyse. Henk VisscherFysisch geograaf en voorzitter van de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum in Dordrecht. Dertig jaar beleidsmedewerker rijksoverheid geweest en in de eerste vier jaar verbonden geweest aan universiteit Utrecht, alwaar hij ook promoveerde. Hij publiceerde vele boeken en artikelen over...

2

Pek en veren

In het AD van zaterdag 20 mei jl. staat beschreven dat de “harde aanpak” van werkelozen werkt. Er is door de Erasmus universiteit onderzoek gedaan en hieruit blijkt dat het eisen van een tegenprestatie voor bijstand er toe leidt dat mensen eerder aan werk gaan. Tevens blijkt dat de besparing op uitkeringen ruimschoots opweegt tegen de extra kosten. Rotterdam houdt zelf 1 miljoen euro over. John van der NetDordtenaar, rechts liberaal. Voormalig raadslid VVD Dordrecht.

0

Raakt Dordt overvol?

Wie de plannen met het Dordtse buitengebied al geruime tijd bestudeert zal hebben gemerkt dat de diverse kwaliteiten ervan geregeld bedreigd blijven worden door kaalslag, vergraving, vernatting en verdere bebouwing. En de overheid zich nauwelijks interesseert voor de wenselijkheid die kwaliteiten zo veel mogelijk te behouden en beter te benutten. Zelfs de maatschappelijke weerstand die de (beoogde) ingrepen veroorzaken wordt genegeerd. Het leek ons daarom zinvol nog eens te waarschuwen voor de potentiële betreurenswaardige gevolgen van een en ander. Henk VisscherFysisch geograaf en voorzitter van de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum in Dordrecht. Dertig jaar beleidsmedewerker rijksoverheid geweest en in de eerste vier jaar verbonden geweest aan universiteit Utrecht, alwaar hij ook promoveerde. Hij publiceerde vele boeken en artikelen over de historische kwaliteiten van Nederlandse landschappen.