Auteur: John van der Net

0

Dordrecht aan de bedelstaf?

We hebben de laatste jaren 100 miljoen belasting geld geïnvesteerd (u leest het goed 100 miljoen, dus heel veel geld) van de Dordste burgers, maar wie profiteert ervan?? John van der NetDordtenaar, rechts liberaal. Voormalig raadslid VVD Dordrecht.

0

Hangen of Bewegen?

De gemeente Dordrecht wil dat de burgers meepraten over de toekomst van de sport in Dordrecht. Dat lijkt een goed idee, maar wat is de visie van de gemeente zelf? Het huidige en het vorige College heeft de neiging om zelf geen directe keuzes te maken, maar eerst aan de betrokken burgers te vragen wat ze willen. In het kader van bezuinigen is dit vragen aan de kalkoen wat er ,met de Kerst gegeten moet gaan worden. John van der NetDordtenaar, rechts liberaal. Voormalig raadslid VVD Dordrecht.

0

Vluchten kan niet meer?

Toen de VVD 2e Kamerfractie een plan lanceerde om asielzoekers alleen nog op te vangen in de regio, was hoon hun deel. De politieke correctheid in de persoon van Pechtold gaf als reactie op Twitter: “Bah, bah, bah”. Kijk daar kan je wat mee, niet dus. John van der NetDordtenaar, rechts liberaal. Voormalig raadslid VVD Dordrecht.

1

De last van verkiezingsbeloften

Kiezers rekenen politieke partijen af op wat ze hebben beloofd tijdens verkiezingen. De vraag of dit terecht is? Een van de meest genoemde voorbeelden is de € 1.000 die Mark Rutte beloofde in de laatste verkiezingen voor de 2e kamer. John van der NetDordtenaar, rechts liberaal. Voormalig raadslid VVD Dordrecht.

5

Wat wil de PVV kiezer in Dordt?

De PVV is in Dordrecht de grootste partij geworden in de verkiezingen voor de Provinciale Staten, met 14,71 % van de stemmen. De VVD zit daar net onder met 13,86%. Nu is dit geen nieuws want bij provinciale en landelijke verkiezingen was de PVV in Dordt al vaak de grootste. Er wordt nu zelfs al geopperd dat de PVV mee wil doen bij de volgende gemeenteverkiezingen. De vraag is wel waarom de Dordtenaar op de PVV stemt? John van der NetDordtenaar, rechts liberaal. Voormalig raadslid VVD Dordrecht.

0

De Museumstad

De grootste partij van Dordrecht (Beter voor Dordt) heeft blijkbaar als doel om zoveel mogelijk panden, objecten en plaatsen als monument aan te wijzen.  In de vorm van Stadsberaad heeft Eline van de Vorm het werk van haar vader overgenomen en er voor gezorgd dat er in de binnenstad bijna niets meer mogelijk is. Vanuit de gedachte dat er in het verleden te veel gesloopt is, kan me daar nog in vinden. Wel moet vanuit de tijdsgeest dit worden bezien. Na de 2e wereldoorlog wilde men ook in Dordt vooruit. De stad moest worden aangepast aan de eisen van de moderne tijd. Een jong elan ging door het land en de stad. Vooruitgang was het woord. Zoals dat vaak gaat, zijn daar fouten gemaakt. Dat er nu anders wordt gekeken naar de stad dan 50 jaar geleden, is zeer begrijpelijk, maar die slinger slaat weer door naar de andere kant....