Auteur: John van der Net

0

Open deur politiek

Het college heeft het plan gepresenteerd om zwembad De Dubbel te renoveren. In het coalitie akkoord was al opgenomen dat het streven was om dit zwembad open te houden. Bijna alle partijen hadden dit streven ook opgenomen in het verkiezingsprogramma. John van der NetDordtenaar, rechts liberaal. Voormalig raadslid VVD Dordrecht.

0

Zwarte Piet is en blijft zwart

Ik ben boos, heel boos Waarom is een man van mijn leeftijd boos over een kindervriend? Dat zal ik uitleggen. Het sinterklaasfeest zit in mij genen. Ik ben er mee opgegroeid en  ook mijn kinderen. De fantasiefiguren Sinterklaas en Zwarte Piet maken deel uit van het plezier wat ik en mijn familie hebben rond de periode van 5 december. Ik ben een echte kaaskop. John van der NetDordtenaar, rechts liberaal. Voormalig raadslid VVD Dordrecht.

0

Aan het lijntje houden

Dordrecht heeft als middelgrote stad te maken met buurten en wijken waar de veiligheid in het geding is. De kerntaak van de overheid is en blijft het beschermen van burgers. John van der NetDordtenaar, rechts liberaal. Voormalig raadslid VVD Dordrecht.

0

Na ons de zondvloed

Politieke partijen die niet gaan voor het algemeen belang maar voor een deelbelang zijn altijd verdacht in mijn ogen. Als politieke partij moet je alle belangen afwegen en dat kunnen dit soort partijen niet. De meest bekende vorm is die van de ouderenpartij. Landelijk hebben we de partij 50+ van Gekke Henkie Krol (u weet wel, de man die geen pensioenpremie afdroeg voor zijn medewerkers). Lokaal hebben we de VSP. Deze partijen zetten zich alleen in voor de oudere medemens.  Die zijn volgens deze partijen zielig. Om even te citeren uit het programma van 50+: John van der NetDordtenaar, rechts liberaal. Voormalig raadslid VVD Dordrecht.

0

Boerkini

Ik ben een liberaal. Wel een rechtse liberaal maar toch een liberaal. Ik ben voor vrijheid. De vraag is, mag deze vrijheid beperkt worden? Het antwoord is ja, door de wet. Maar welke vrijheden beperk je dan door de wet en waarom?? Je mag bijvoorbeeld niet in je blote hol op de openbare weg lopen. Je mag wel naakt recreëren, maar alleen op plekken die door de overheid zijn aangewezen. Dus als ik naakt door de binnenstad van Dordt wil gaan lopen (hypothetische dames en burgemeester), dan komt oom agent en die neemt me mee en bekeurt me.  Waarom? Wie doe je kwaad als je geen kleren aan hebt? Blijkbaar heeft dit te maken met cultuur. In de klassieke tijd, maar ook in de middeleeuwen hadden we minder problemen met naaktheid. Blijkbaar vinden we nu dat het niet bij onze cultuur past als je naakt loopt en is het verboden...

0

Boter op het hoofd

In het ADD van zaterdag 13 augustus, stond een ingezonden brief van Piet van der Eijk. Piet was in een eerdere periode gemeenteraadslid voor Beter voor Dordt. Piet zegde in oktober 2010 zijn lidmaatschap op omdat hij het niet eens was met de koers van Beter voor Dordt m.b.t. de polders. Piet geeft in deze brief aan dat het elitair college aan de vooravond staat van de grootste aantasting van het landschap in de geschiedenis van het Eiland van Dordrecht. Een groot gedeelte vruchtbaar akkerland wordt nu omgevormd tot moeras. Piet geeft terecht aan dat 90 % van de door Beter voor Dordt geënquêteerde zich uitsprak voor bescherming van het Dordtse polderlandschap. Piet beschuldigd het college ervan om grote delen van het cultuurhistorisch erfgoed van het Eiland van Dordrecht te verkwanselen”. John van der NetDordtenaar, rechts liberaal. Voormalig raadslid VVD Dordrecht.