Auteur: John van der Net

3

Vriendenelftal

Deze week was er een rel i.v.m. met een motie die een aantal Beter voor Dordt leden hadden ingediend. De kern van deze motie was de vraag , of het wenselijk is dat voetballers van een bepaalde etnische afkomst zelf een elftal mogen vormen? John van der NetDordtenaar, rechts liberaal. Voormalig raadslid VVD Dordrecht.

3

Ideologie tegen technocratie

Zoals veel mensen weten, ben ik ongeveer 25 jaar geleden lid geworden van de VVD door Frits Bolkestein. Hij was de 1e die kritisch was over de multiculturele samenleving. In een artikel in de Volkskrant, in 1991, richtte hij zich op twee zaken. In de eerste plaats benoemde hij de fundamentele politieke beginselen van de Nederlandse samenleving: “scheiding van kerk en staat, vrijheid van meningsuiting, verdraagzaamheid en non-discriminatie. Daarover kan niet worden onderhandeld. Ook niet een klein beetje.” Daarnaast benadrukte hij dat “het liberalisme universele geldigheid en waarde voor deze beginselen claimt”. John van der NetDordtenaar, rechts liberaal. Voormalig raadslid VVD Dordrecht.

2

Pek en veren

In het AD van zaterdag 20 mei jl. staat beschreven dat de “harde aanpak” van werkelozen werkt. Er is door de Erasmus universiteit onderzoek gedaan en hieruit blijkt dat het eisen van een tegenprestatie voor bijstand er toe leidt dat mensen eerder aan werk gaan. Tevens blijkt dat de besparing op uitkeringen ruimschoots opweegt tegen de extra kosten. Rotterdam houdt zelf 1 miljoen euro over. John van der NetDordtenaar, rechts liberaal. Voormalig raadslid VVD Dordrecht.

0

Meehuilen

Dupont, tegenwoordig Chemours, houdt de gemoederen weer aardig bezig. John van der NetDordtenaar, rechts liberaal. Voormalig raadslid VVD Dordrecht.

0

Bruine walm

Ik sta bekend om mijn duidelijk rechtse mening. Zowel sociaal als economisch. Ik werd in de krant wel eens een neefje van Wilders genoemd en ik ben door een fractiegenoot wel eens een vieze PPV’er genoemd. Die is later uit de Voorstraathaven gevist. Nee, alle gekheid op een stokje, ik ben duidelijk rechts. Ik vind dat we geen gelukszoekers moeten toelaten. Ik ben voor het eerder intrekken van het paspoorten van criminelen met 2 paspoorten. Verder moet er minder geld naar uitkeringen en subsidies. John van der NetDordtenaar, rechts liberaal. Voormalig raadslid VVD Dordrecht.