Auteur: Henk Visscher

0

De nieuwe Dordtse Biesbosch: een onaantrekkelijk muggenparadijs

Enkele decennia geleden verwierven ecologen een dominante positie in het natuur- en landschapsbeleid. Daarbij prefereerden zij het behoud en creëren van natte leefmilieus. Ook als hierdoor kwaliteiten en potenties van bestaande landschappen bedreigd werden. Een en ander ontmoette uiteraard in toenemende mate maatschappelijke weerstand. Henk VisscherFysisch geograaf en voorzitter van de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum in Dordrecht. Dertig jaar beleidsmedewerker rijksoverheid geweest en in de eerste vier jaar verbonden geweest aan universiteit Utrecht, alwaar hij ook promoveerde. Hij publiceerde vele boeken en artikelen over de historische kwaliteiten van Nederlandse landschappen.

0

Nieuwe namen voor de Dordtse wijk Sterrenburg?

Evenals elders in ons land werden in de stad Dordrecht de afgelopen decennia meermalen nieuwe gebieds-, wijk- en straatnamen bedacht en geïntroduceerd. Onze stichting Telluris en ondergetekende speelden daarbij ook enkele malen een rol. Voorbeelden zijn De Elzen, Oudelandshoek en Nieuw Groenhove. Verder is de stadsdeelnaam Reeland afgeleid van ons voorstel de cluster oudere oostelijke buitenwijkjes Mozaiek of De Reelanden te noemen. Henk VisscherFysisch geograaf en voorzitter van de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum in Dordrecht. Dertig jaar beleidsmedewerker rijksoverheid geweest en in de eerste vier jaar verbonden geweest aan universiteit Utrecht, alwaar hij ook promoveerde. Hij publiceerde vele boeken en artikelen over de historische kwaliteiten van Nederlandse landschappen.

0

De kaalslag in de Elzen: een voorbeeld van onbehoorlijk bestuur

Enkele recente krantenberichten confronteerden de lezers weer eens met de voorgenomen ingrijpende herinrichting van het Dordtse buitengebied, waarmee vooral een uitbreiding van de oppervlakte natte natuur wordt beoogd. Gelukkig maakte onder andere een artikel van journalist Jaap Bouman duidelijk dat die herinrichting bepaald niet voorziet in de behoeften van de samenleving. In dit artikel vragen wij speciale aandacht voor de inconsequente en desastreuze wijze waarop met het staatsbos De Elzen wordt omgegaan. Die verraadt een tunnelvisie en bedrijfsblindheid. Henk VisscherFysisch geograaf en voorzitter van de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum in Dordrecht. Dertig jaar beleidsmedewerker rijksoverheid geweest en in de eerste vier jaar verbonden geweest aan universiteit Utrecht, alwaar hij ook promoveerde. Hij publiceerde vele boeken en artikelen over de historische kwaliteiten van Nederlandse landschappen.

0

Een geopark bij Dordrecht?

De afgelopen dagen componeerde ik een notitie over de perspectieven, die de kwalificatie van een groot deel van de gemeente Dordrecht als geopark zou kunnen bieden. Kwalificaties als geoparken vertegenwoordigen een modern mens- en landschapsvriendelijk concept, dat zich in een toenemende belangstelling mag verheugen. In Dordrecht voorziet het ook beter in de huidige behoeften van de samenleving dan de omstreden momentane plannen met het buitengebied. Henk VisscherFysisch geograaf en voorzitter van de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum in Dordrecht. Dertig jaar beleidsmedewerker rijksoverheid geweest en in de eerste vier jaar verbonden geweest aan universiteit Utrecht, alwaar hij ook promoveerde. Hij publiceerde vele boeken en artikelen over de historische kwaliteiten van Nederlandse landschappen.

0

Het acuut bedreigde Dordtse landschap verdient beter!

Al ruim een halve eeuw ben ik betrokken bij de omgang met onze Nederlandse landschappen. Voor mijn pensioen hoofdzakelijk als rijksambtenaar en sindsdien als vertegenwoordiger van een door mij opgerichte stichting. Het Eiland van Dordrecht krijgt daarbij om allerlei redenen ook de nodige aandacht. Niet in de laatste plaats omdat het bedijkingenlandschap er onvoldoende op zijn waarden wordt geschat en ook de mogelijkheden die het daardoor biedt nauwelijks worden benut. Hieraan werden al talloze notities gewijd. Een van de meest recente breng ik nu onder uw aandacht. Er is bondig in samengevat wat wij in het Dordtse landschap alzo zouden moeten doen en laten. Henk VisscherFysisch geograaf en voorzitter van de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum in Dordrecht. Dertig jaar beleidsmedewerker rijksoverheid geweest en in de eerste vier jaar verbonden geweest aan universiteit Utrecht, alwaar hij ook promoveerde. Hij publiceerde vele boeken en artikelen over de historische kwaliteiten van Nederlandse landschappen.