Auteur: Eline van der Vorm

0

Het Enige Juiste Antwoord op asielzoekers

Zelden heeft een vraag maar één goed antwoord. Politiek is geen logische wiskunde, en maatschappelijke problemen laten zich niet oplossen door een formule. Toch lijkt er op de vraag of asielzoekers moeten worden opgevangen maar één geaccepteerd antwoord te bestaan: ja. Alle andere antwoorden kunnen rekenen op forse dosis framing door het Korps van het Enige Juiste Antwoord. Eline van der VormSchapenkop per definitie. Tactisch gehandicapt. Liefde voor motoren en kind, haat voor doodnuanceren. Raadslid op het Eiland van Dordt, studente daarbuiten. Roeptoetert op persoonlijke titel.http://www.dordtcontrol.nl

0

Stemverklaring noodopvang asielzoekers

Ik ben volksvertegenwoordiger in een stad waar je binnen de muren van het Stadskantoor en Stadhuis continu krijgt te horen dat de mening van de inwoners zo belangrijk is. Verkiezingsprogramma’s vol burgerbelang, inspraak, participatie. Ook in het verkiezingsprogramma van mijn partij. Eline van der VormSchapenkop per definitie. Tactisch gehandicapt. Liefde voor motoren en kind, haat voor doodnuanceren. Raadslid op het Eiland van Dordt, studente daarbuiten. Roeptoetert op persoonlijke titel.http://www.dordtcontrol.nl

2

“Een stad die niet verandert, is gedoemd ten onder te gaan”

Deze quote is niet van ondergetekende, dat zal u niet verbazen. Het is een uitspraak van Cor van  Verk, fractievoorzitter van de Dordtse PvdA. Hij sprak in het AD van afgelopen vrijdag over het plan Houttuinen, een omstreden bouwplan in het hartje van de historische binnenstad. Eline van der VormSchapenkop per definitie. Tactisch gehandicapt. Liefde voor motoren en kind, haat voor doodnuanceren. Raadslid op het Eiland van Dordt, studente daarbuiten. Roeptoetert op persoonlijke titel.http://www.dordtcontrol.nl

1

Plan Houttuinen: Historie onbegrepen

Voor Dordtenaren en niet-Dordtenaren één van de mooiste plekjes van Dordt; de Nieuwe Haven. Hoe vaak heeft u zelf niet met verwondering op de Lange IJzerenbrug gestaan, met de blik gericht op de Grote Kerk? Wat er na de zomer gebouwd gaat worden, zal dat beeld ingrijpend veranderen. Eline van der VormSchapenkop per definitie. Tactisch gehandicapt. Liefde voor motoren en kind, haat voor doodnuanceren. Raadslid op het Eiland van Dordt, studente daarbuiten. Roeptoetert op persoonlijke titel.http://www.dordtcontrol.nl

0

Stadhuispolitiek

Afgelopen dinsdag en woensdag werd in de raad de Kadernota besproken. Tegen de tijd dat je aan tafel schuift ben je al weken aan het voorbereiden. Lezen, discussiëren, woordvoeringen maken, twijfelen, nog een keer lezen, woordvoeringen aanpassen, opnieuw bespreken. In de aanloop naar de kadernota zijn menige contacten afgewimpeld uit tijdgebrek, lopen de mailboxen vol en draaien de hoofden van onze raadsleden overuren. Eline van der VormSchapenkop per definitie. Tactisch gehandicapt. Liefde voor motoren en kind, haat voor doodnuanceren. Raadslid op het Eiland van Dordt, studente daarbuiten. Roeptoetert op persoonlijke titel.http://www.dordtcontrol.nl

0

Playertaks

Het CDA opent de jacht op weglopende (aanstaande) papa’s door te willen korten op de uitkering, en heeft er ook een lekker bekkend woord bij verzonnen: de playertaks.  Het CDA wil dat jonge vaders hun verantwoordelijkheid nemen, en wil hen raken in de portemonnee. Kinderen waar niet naar omgekeken zou worden door de vader, zouden al 1-0 achterstaan. Eline van der VormSchapenkop per definitie. Tactisch gehandicapt. Liefde voor motoren en kind, haat voor doodnuanceren. Raadslid op het Eiland van Dordt, studente daarbuiten. Roeptoetert op persoonlijke titel.http://www.dordtcontrol.nl