Auteur: Bram van Broekhoven

0

Sorry, of iets van die strekking….

In onze taal proberen we zo goed en zo kwaad als het gaat, precies uit te drukken wat we eigenlijk willen zeggen. Soms gaat dat goed, maar soms gaat het ook wel eens verkeerd. Bijvoorbeeld als je iemand wil bedanken: zeg je gewoon “bedankt”. Maar als je óók wil laten weten dat je slim bent en de Engelse taal beheerst roep je “thanks”. En als je dit eigenlijk iets te simpel vindt, dan kun je schrijven: “Thanx”. Dan weet men tegelijk, dat je digitale taal ook nog eens onder de knie hebt. Als je iets verkeerd hebt gedaan, zeg je sorry of pardon. Eigenlijk best typisch, dat je dan in de gewone Nederlandse taal niet uit je woorden kan komen.. Een Hollander wil blijkbaar niet zo snel toegeven dat-ie fout is. Als hij of zij zegt: “vergeef me”, dan moet er écht wel iets héél goed mis zijn. Bram van...

25

Basisinkomen of Basiswerk?

Het basisinkomen brengt ook de gemoederen in ons calvinistisch stadje in beweging. Moeten we dan niet ‘in het zweet ons aanschijns ons brood verdienen’? Te verwachten valt, dat de voorstanders van een basisinkomen hun stem steeds luider laten horen als de robotisering in de maatschappij blijft toenemen. Wat heeft het eigenlijk voor zin om als mens je in het zweet te werken als een taak-soms nog veel beter-ook door een apparaat gedaan kan worden? Bram van BroekhovenBelangstelling voor: geschiedenis, toekomst maar zeker ook actuele gebeurtenissen van de oudste stad van Holland: #Dordrecht. Volgt lokale politici, journalisten in Drechtsteden. Geeft ook eigen mening op persoonlijke titel.http://dordtsepolitiek.nl/

0

Politiek: Toneelstukje of debat vanuit het hart?

Afgelopen week kwamen de raadsleden volgens een strak gepland schema bijeen om de Agenda van de Stad en de Kadernota te bespreken. Na twee dagen broeden op hun politieke eieren kwam er uiteindelijk midden in de nacht een kwaadaardig schepseltje uit het nest. Toen Peter Heijkoop van het CDA het voorstel indiende om € 400.000,- te investeren in ‘zijn’ voetbalclub Oranje-Wit sprong het plotseling tevoorschijn. Als grote klacht werd door alle oppositieleden geroepen, dat er helemaal niet meer naar hen geluisterd werd. Ze zouden alleen maar mee mogen doen voor spek en bonen. De volledige oppositie trok zich boos terug in één van de achterkamertjes van D66. Ze pikten het niet langer en wilden met hun vertrek uit de raadszaal een duidelijke daad stellen. De coalitiepartijen bleven in verwarring achter. Ook burgemeester Brok vroeg zich vertwijfeld af of hier nu sprake was van een schorsing of hoe hij dit weglopen...

0

De Bol van Brok

Voorzitter, Allereerst wil ik burgemeester Brok hartelijk dankzeggen voor zijn vlotte medewerking en aanwijzingen. Na enig zoekwerk hebben wij zijn glazen bol in de kelder van het stadhuis gevonden. Tijdens het afstoffen hiervan, kregen wij zeer interessante beelden door, die wellicht van pas kunnen komen in deze raadsbespreking. Bram van BroekhovenBelangstelling voor: geschiedenis, toekomst maar zeker ook actuele gebeurtenissen van de oudste stad van Holland: #Dordrecht. Volgt lokale politici, journalisten in Drechtsteden. Geeft ook eigen mening op persoonlijke titel.http://dordtsepolitiek.nl/

0

Spreken is zilver, Zwijgen is fout

Afgelopen week was het plotselinge vertrek uit de Dordtse politiek van Helly Buursma een voor Dordt gewichtig nieuwsfeit. In 2014 stond zij bij de raadsverkiezingen van Beter voor Dordt nog op plek 6 en was hiermee de hoogste nieuwkomer op de lijst. Als zij dan al na één jaar haar geloofsbrieven aan de wilgen hangt is het belangrijk voor Dordtse burgers om haar diepere beweegredenen te weten. Zij hebben hier recht op omdat zij ook de moeite hebben genomen om de gang naar de stembus te maken om op haar te stemmen. Bram van BroekhovenBelangstelling voor: geschiedenis, toekomst maar zeker ook actuele gebeurtenissen van de oudste stad van Holland: #Dordrecht. Volgt lokale politici, journalisten in Drechtsteden. Geeft ook eigen mening op persoonlijke titel.http://dordtsepolitiek.nl/

0

Het presidium: conservatief bolwerk?

Het presidium bestaande uit alle fractievoorzitters van de Dordtse lokale politieke partijen en de burgemeester hebben in een vergadering hun zorgen geuit. Waar gaat het om? De aanstaande bezuinigingen? De lastenverhoging voor de burgers die er onvermijdelijk aan zit te komen? Dat de vergadering van de Drechtraad nog steeds niet rechtstreeks via een livestream is te volgen voor de bewoners van de Drechtsteden? Bram van BroekhovenBelangstelling voor: geschiedenis, toekomst maar zeker ook actuele gebeurtenissen van de oudste stad van Holland: #Dordrecht. Volgt lokale politici, journalisten in Drechtsteden. Geeft ook eigen mening op persoonlijke titel.http://dordtsepolitiek.nl/