Auteur: Arno Janssen

0

Verkeerde plek

De tafelrangschikking in huize Janssen tijdens het avondeten. Ga je niet op dezelfde plek zitten als de dagen ervoor dan zit je verkeerd. Gewoonte. Het sluipt er zo gemakkelijk in. Voor mij bijna een sport om deze ter discussie te stellen door af en toe toch eens op de verkeerde plek te gaan zitten. Arno Janssenjuridisch bestuurswetenschapper | politicus in Papendrechts Algemeen Belang | blogger | creatievelinghttps://anderskanook.wordpress.com/

0

Voor ’t lapje

Vluchtelingen. Al wekenlang met stip op 1 in de Nederlandse politiek, bij bestuurders en in de media. Een groot probleem. Waarbij vooral de extreme standpunten van voor- en tegenstanders, de oogkleppers en de schreeuwers, ruim baan krijgen. Arno Janssenjuridisch bestuurswetenschapper | politicus in Papendrechts Algemeen Belang | blogger | creatievelinghttps://anderskanook.wordpress.com/

0

Détournement?

Arno Brok laat het COA weten open te staan voor de opvang van meer asielzoekers. Eerst drie dagen in Dordrecht en daarna weer door naar de gemeenten in de regio. De vorige exercitie is dhr. Brok namelijk goed bevallen. En de asielzoekers zijn bijna geruisloos ontvangen op hun diverse opvangplekken in de regio. Vele vrijwilligers steken hun handen uit de mouwen. Goedbeschouwd zijn ook alle betrokken bestuurders akkoord gegaan met de opvang. Het enige schoonheidsfoutje: de inspraak kwam pas nadat het besluit was genomen en verschillende raadsleden zijn pas later dan de inwoners op de hoogte gebracht. Maar ja, de druk was ook zo hoog. En zoals ook Brok pleegt te stellen: “onder druk wordt alles vloeibaar”. Arno Janssenjuridisch bestuurswetenschapper | politicus in Papendrechts Algemeen Belang | blogger | creatievelinghttps://anderskanook.wordpress.com/

0

Focus

Een begroting van 117 pagina’s. Da’s lekker overzichtelijk. Vanuit het PAB zullen we de komende weken zeker aangeven welke andere focus wij graag zouden willen zien. Arno Janssenjuridisch bestuurswetenschapper | politicus in Papendrechts Algemeen Belang | blogger | creatievelinghttps://anderskanook.wordpress.com/

1

Marktdenken

Dat het meer door marktpartijen uitvoeren van publieke taken niet altijd gelukkig is is bijna een understatement. Het marktdenken is veel te ver doorgeslagen, met grote problemen en hoge kosten tot gevolg. Bijvoorbeeld bij de diverse (voormalige) nutsvoorzieningen van elektra, gas en water. Maar ook op het terrein van verkeer en vervoer hoef ik alleen maar de problemen rond de Hogesnelheidslijn (Fyra) en ProRail (onderhoud) aan te halen en iedereen weet wat ik bedoel. Om over de terreinen van zorg en arbeid nog maar te zwijgen. En dan heb ik het nog niet eens over de overheid, ook gemeenten, die niet langer zelf de expertise in huis heeft om te beoordelen of een offerte van een aannemer wel scherp is op prijs en kwaliteit. Arno Janssenjuridisch bestuurswetenschapper | politicus in Papendrechts Algemeen Belang | blogger | creatievelinghttps://anderskanook.wordpress.com/

0

Woorden

“It’s only words, and words are all I have…” The BeeGees (ja zo lang ga ik al mee…) zongen het al. Soms resteren er alleen woorden. En, zoals terecht opgemerkt in de gemeenteraad van Papendrecht, moeten deze woorden zorgvuldig gekozen worden. Voor een burgemeester, wethouder of raadslid zijn ze zelfs van essentieel belang. Een tekst uit zijn context leidt al snel tot onbegrip. En dat geldt idem dito voor de reactie daar dan weer op. De polarisatie die daar dan weer op volgt doet eigenlijk nooit recht aan het voorliggende onderwerp. Resteert een welles nietes-spelletje zonder winnaars, zeker als daarin wordt volhardt. Arno Janssenjuridisch bestuurswetenschapper | politicus in Papendrechts Algemeen Belang | blogger | creatievelinghttps://anderskanook.wordpress.com/