Auteur: Arno Janssen

0

Ieder voor zich

Politieke partijen hebben van nature de neiging altijd en overal de eigen standpunten naar voren te laten komen. Ook in de maandelijkse raadsvergaderingen is dit niet anders. Dat betekent vaak dat er een eindeloze herhaling van argumenten plaatsvindt. Niet met andere woorden, maar met vrijwel dezelfde spreektekst. Dat leidt met 9 politieke fracties, die allemaal hun eigen bijdrage aan het debat willen voorlezen, niet altijd tot aantrekkelijke opiniërende debatten. Misschien dat de “wet van klets”, verzonnen door de collega’s van Hardinxveld-Giessendam, hierbij kan helpen. Ieder voor zich leidt immers niet zelden tot het tegenovergestelde van wat je wil bereiken: veel wol, weinig taal en een publieke desinteresse. Arno Janssenjuridisch bestuurswetenschapper | politicus in Papendrechts Algemeen Belang | blogger | creatievelinghttps://anderskanook.wordpress.com/

0

Drechtstedencircus

Nee, ik heb op zich niks tegen de Drechtsteden. Net zo min als tegen de Dienst Gezondheid en Jeugd, de Veiligheidsregio, de vuilnisophaaldienst-regio van HVC, etc. Samenwerkingsverbanden zijn meer dan noodzakelijk voor gemeenten om hun taken te kunnen uitoefenen, als het even kan zo efficiënt mogelijk. Juist aan dat laatste schort het wat mij betreft nogal eens. Zo ook bij de Drechtsteden. En dan doel ik vooral op de bestuurlijke en politieke drukte die de Drechtsteden omgeven. Vanuit de Agendacommissie is mijn invloed hierop tot nu toe helaas toch maar heel beperkt gebleken. Arno Janssenjuridisch bestuurswetenschapper | politicus in Papendrechts Algemeen Belang | blogger | creatievelinghttps://anderskanook.wordpress.com/

0

Straatje schoon

Politici hebben de neiging om overal een positieve draai aan te geven. Ook als achteraf zaken niet helemaal zijn gelopen zoals ze eerder hebben voorzien. Dan ligt altijd een leugentje om de hoek. Bijvoorbeeld door de eigen rol te marginaliseren. Of juist te doen alsof je je wel heel erg voor de goede zaak hebt ingezet. Waarom politici dat doen? Ach, niets menselijks is een politieker vreemd. Iets van het blazoen zo onbevlekt mogelijk houden en het straatje schoon. Arno Janssenjuridisch bestuurswetenschapper | politicus in Papendrechts Algemeen Belang | blogger | creatievelinghttps://anderskanook.wordpress.com/

0

Jezelf onderuit

Okee. Het is een dag later. Maar als het kort geding over ToBe vandaag zou zijn geweest was dit waarschijnlijk één van de dialogen geweest tussen de rechter en wethouder Sleeking. Arno Janssenjuridisch bestuurswetenschapper | politicus in Papendrechts Algemeen Belang | blogger | creatievelinghttps://anderskanook.wordpress.com/

0

Zondagsopenstelling

 De evaluatie is van start. Gisteren heb ik de online enquête van het Onderzoekscentrum Drechtsteden ingevuld. Mijn eerste indruk: prima vragen. En alle mogelijkheid voor een nadere toelichting. Arno Janssenjuridisch bestuurswetenschapper | politicus in Papendrechts Algemeen Belang | blogger | creatievelinghttps://anderskanook.wordpress.com/

0

En wij dan…?

Het vluchtelingendebat wordt al wekenlang gedomineerd door wat ik maar “oogkleppers” en “schreeuwers” ben gaan noemen. De eerste groep bestaat vooral uit de gevestigde elite van politici en bestuurders. Zij zien net als Angela Merkel niet of nauwelijks problemen om de vluchtelingenstroom in goede banen te leiden. En ze zijn tot nu toe blind voor andere meningen, die ze bovendien al snel in bedenkelijke en racistische hoek plaatsen. Daar tegenover staat de andere groep van mensen die niks met vluchtelingen te maken wil hebben. Zij schreeuwen hun ongenuanceerde standpunten om het hardst. Arno Janssenjuridisch bestuurswetenschapper | politicus in Papendrechts Algemeen Belang | blogger | creatievelinghttps://anderskanook.wordpress.com/