0

Surf en turf

Vanmiddag is het afscheid van burgemeester Brok. Naar verluidt laat hij zich daarna twee jaren niet op het “Eiland van Dordt” zien om zijn opvolger niet voor de voeten te lopen. Alsof het eiland zo klein is dat je er – eenmaal voet aan wal – onmiddellijk de (volgende) burgemeester voor de voeten loopt. De titel “ereburger” heeft Brok geweigerd. Hij vindt dat iemand die gewoon zijn werk heeft gedaan daarvoor niet met zo’n titel beloond hoeft te worden. Dat neemt niet weg, dat ik dat aangeboden ereburgerschap een mooie blijk van waardering vind voor de manier waarop Brok Dordrecht op de kaart heeft gezet.  

0

Normaal

Ter gelegenheid van Valentijnsdag riep Kees van der Staaij (SGP) mannen op hun vrouwen eens fijn te verrassen met een bloemetje en ook eens de stofzuiger door het huis te halen. Zelfs al heb je daar een bloedhekel aan. Een advertentie die in één klap helder maakt hoever het staat met de emancipatie in SGP-kringen.

0

Stadse fratsen

Of er meer openbare toiletten bij moeten in de binnenstad. Er werd nogal wat gezeikt in het overvolle zaaltje. Je zou dus denken van wel. Iedereen deed een plas en alles bleef zoals het was.

0

Klap van de hamer of .. ?

Begin januari wachtte ik af, met welke frisse ideetjes onze lokale politiek ons zou verrassen. Het bleef echter heel lang stil.. Dommelend Dordrecht kon niet wakker worden uit zijn diepe winterslaap.. Toen half januari werd aangekondigd, dat er een thema-avond gehouden zou worden over de staat van de lokale democratie ging ik voor de livestream even rechtop zitten en zette mijn koptelefoon op. Zou het dan werkelijk? Maar helaas: de vergadering bleek niet voor de oren en ogen van gewone Dordtenaren bestemd, maar uitsluitend voor de ingewijden van de Dordtse politieke arena. Ondanks dat er in de aankondiging werd geschermd met de metafoor om ramen en deuren vooral wijd open te zetten, bleef de vergaderruimte angstvallig potdicht. Wat hier besproken werd, is later nooit naar buiten gebracht.

0

Zwaarhoofd

Ik begrijp die Dudok wel. Koopt voor een zacht prijsje alle gebouwen op ’t Groothoofd waar, als de futuristische plannen doorgaan over een paar jaar een hoge brug verrijst die een soort real life soap van “Fiets ‘m erin” gaat opleveren. Dat verwacht ik althans wanneer je serieus denkt dat fietsers en voetgangers over een veertien tot twintig meter hoge brug het drierivierenpunt gaan trotseren.

0

De Dordtse polders een versmaad geschenk van de natuur

De afgelopen millennia schonken de grote rivieren het Dordtse buitengebied eerst plaatselijk en sinds de Elisabethsvloed bijna overal boer- en boomvriendelijk land. Dat had op betrekkelijk eenvoudige wijze in een voor velen aantrekkelijker verblijfsmilieu kunnen worden getransformeerd. Landelijk Dordt zou echter strijdtoneel worden van enkele sectoren die weinig oog hadden voor een aantal fundamentele behoeften van de samenleving. Helaas bleek de overheid weinig meer dan een afgeleide van die sectoren. De huidige herinrichting van ons buitengebied werd daardoor een ernstig maatschappelijk probleem en voer voor sociologen.