1

Pek en veren

In het AD van zaterdag 20 mei jl. staat beschreven dat de “harde aanpak” van werkelozen werkt. Er is door de Erasmus universiteit onderzoek gedaan en hieruit blijkt dat het eisen van een tegenprestatie voor bijstand er toe leidt dat mensen eerder aan werk gaan. Tevens blijkt dat de besparing op uitkeringen ruimschoots opweegt tegen de extra kosten. Rotterdam houdt zelf 1 miljoen euro over.

0

Petje op, petje af

Nee, er zijn geen petjes met het logo van “Nieuw Dordts Peil” erop. Wel bierviltjes en opvouwbare boodschappentasjes. De amper 26 deelnemers aan het stadsdebat woensdagavond in De Berckepoort hoefden dan ook niet bij iedere vraag een rood of groen petje op hun hoofd te duwen. Een rood of groen papiertje omhoog steken volstond. Eén van de aanwezigen was GroenLinks-politica Kitty Krüger, die ik er wel eens van verdenk dat zij een ééneiige tweeling is. Die duikt op zoveel plekken op en is wat dat betreft als politica zo zichtbaar in de stad, dat ik wel eens denk: “Het kan gewoon niet één vrouw zijn; het zijn er vast twee”.

0

Studentenstad

Laten we gaan lobbyen voor iets wat we gewoon niet zijn. Laten we proberen studenten aan de stad te binden. Ik las een column, waarin ook Kees Thies deze aanpak bepleitte. Ik lees Thies’ columns graag en ben het regelmatig met hem eens. Dit keer niet. Terwijl ook ik echt vind dat Dordrecht aantrekkelijk moet zijn voor jongeren.

0

Meehuilen

Dupont, tegenwoordig Chemours, houdt de gemoederen weer aardig bezig.

0

Raakt Dordt overvol?

Wie de plannen met het Dordtse buitengebied al geruime tijd bestudeert zal hebben gemerkt dat de diverse kwaliteiten ervan geregeld bedreigd blijven worden door kaalslag, vergraving, vernatting en verdere bebouwing. En de overheid zich nauwelijks interesseert voor de wenselijkheid die kwaliteiten zo veel mogelijk te behouden en beter te benutten. Zelfs de maatschappelijke weerstand die de (beoogde) ingrepen veroorzaken wordt genegeerd. Het leek ons daarom zinvol nog eens te waarschuwen voor de potentiële betreurenswaardige gevolgen van een en ander.

1

Jokkebrokken

De Jansen & Janssen van Dordrecht heten Meijer & Meijer. Gisteren presenteerde dit duo, met een aantal mensen verenigd in de “C8claim”, hun mega-claim aan Chemours namens (500) omwonenden en belanghebbenden. Daar ging veel speur- en uitzoekwerk aan vooraf. Op de matig bezochte informatie-avond in Merz, die ik in goede banen mocht leiden, sprak onder andere een lid van de “Verenigde vergadering” van het Waterschap, lid van de fractie van Water Natuurlijk en een toxicoloog. Die laatste zou overigens zelf gerust onder de rook van Chemours gaan wonen.