1

Navelstaren

Ik ben een kind van de sociaal-democratie. Ik huppelde als jochie rond de meiboom. Mijn grootouders van moederszijde hadden een (illegaal) steunpunt van de NVSH in de tijd dat die club nog de dappere voorhoede vormde van de seksuele revolutie. Ik kijk nu wat ongerust naar Lodewijk Asscher die als een buikige Boeddha gaat zitten navelstaren. Bram van Broekhoven daagde mij woensdag op twitter een beetje uit. Ik schreef: “Een redesign van de sociaal democratie is nuttig en nodig in ieder geval” en Bram (@DordtsePolitiek) antwoordde: “Misschien een mooi item voor je column van a.s. vrijdag ;-)”

0

Herboomplicht

Ik dacht eerst nog even: “Hoor ik het nou goed?” Paul Tiebosch (D66) zei het echt: “Er is natuurlijk wel sprake van een herboomplicht”. In dat woord besloten ligt misschien het grote gemak waarmee de mens haar leefomgeving stukje bij beetje opoffert aan… Ja, aan wat eigenlijk. In Polen sloopt men zonder scrupules een eeuwenoud oerbos, want er zijn bedrijven nodig. Gelukkig denken we daar in Dordrecht lang en zorgvuldig over na.

0

Duurzaam? versus Duurzaam!

In deze rubriek wijdde ondergetekende namens onze geofiele stichting Telluris onlangs een blog aan het omstreden ontwerp bestemmingsplan Dordtse Kil IV. In die notitie werd dezerzijds andermaal ontraden het plan goed te keuren en uit te voeren. Niet in de laatste plaats vanwege de gevolgen die dat zou hebben voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de gemeente Dordrecht als vertoefmilieu. Intussen heeft de onvrede over de beoogde ontwikkelingen er toe geleid dat Milieudefensie Drechtsteden en een actiegroep zich daartegen zijn gaan verzetten. Daarbij kregen inmiddels allerlei aspecten van de problematiek aandacht. Mede daardoor leek het ons zinvol de omstreden ontwikkelingen nog eens te onderwerpen aan een nadere analyse.

0

Barrel

Furieus was ze. Erg aangeslagen ook. Het “vrouwtje” van Billy, het kleine schattige hondje dat onze teckels altijd vrolijk begroet. “Ze hebben me een kunstje geflikt”, zei ze kwaad. We keken om ons heen en voor het eerst viel het ons op. De Taankade was haar kanariegele Daf kwijt. De auto met het pientere pookje. Van Doorne’s transmissie keurig ingebouwd in een oubollig modelletje. Zo lang mijn vrouw en ik in Dordt wonen, heeft de Daf op het vaste plekje aan de kade gestaan. Honderden toeristen en dagjesmensen gingen er ’s zomers mee op de foto. Nu is het autootje weg.

0

Maak er d’r echt stad van..

Via de sociale media, plaatselijke radio, tv en de lokale dag- en weekbladen probeer ik te volgen, wat er gebeurt op politiek gebied in de Drechtsteden. Het feit, dat het al weer even geleden is dat ik hierover iets schreef, toont wat mij betreft aan dat het vrij rustig is gebleven.